Deklaratë mbi rishikimin e procesit të përcaktimit të vijës kufitare, 31 mars, 2016

Ambasada e Shteteve të Bashkuara mirëpret përfundimin e Komisionit ad-hoc se procesi i përcaktimit të kufirit “qartazi kënaq normat ndërkombëtare”. Ne jemi të pajtimit me ftesën e Komisionit drejtuar Republikës së Kosovës dhe Republikës së Malit të Zi për të ndërmarë hapa në përmirësimin e menaxhimit të kufirit dhe thellimit të bashkëpunimit. Shpresojmë se palët do ti rishikojnë me kujdesë të gjeturat në raport dhe do ti kthehen punës së rëndësishme që kanë, për ta çuar Kosovën përpara në rrugën e saj drejt institucioneve Euro-Atlantike.