Deklaratë e përbashkët e ambasadës së SHBA-ve dhe OSBE-së kundër frikësimeve politike

Ambasada e SHBA-ve dhe OSBE-ja, ftojnë të gjitha partitë dhe subjektet politike të Kosovës t’i ndërpresin të gjitha format e frikësimeve politike. Garuesit politik Kosovarë kanë të drejtë elementare demokratike për të zhvilluar fushatë bazuar në idealet e tyre për të ardhmen e kësaj shoqërie dhe duhen të jenë në gjendje ta ushtrojnë këtë të drejtë pa qenë të kërcënuar apo të frikësuar. Ftojmë të gjithë liderët politik që t’i refuzojnë dhe ti dënojnë të gjithat format e frikësimeve, kurse nga Task Forca Zgjedhore presim që në përpikmëri t’i hetoj të gjitha raportet  e çfarëdo përpjekjeje të marrë për ta manipuluar këtë proces demokratik.