Deklaratë e ambasadës së SHBA-ve në Prishtinë, 7 mars 2015

Ambasada e SHBA-ve mirëpret kalimin nga ana e Qeverisë të amandamenteve kushtetuese që janë të nevojshme për themelimin e Gjykatës Speciale. Ky është një hap i rëndësishëm drejt përmbushjes së zotimeve që Kosova i ka bërë në prill të vitit 2014 me rastin e Shkëmbimit të Letrave me BE-në. Kjo poashtu tregon gatishmërinë e Kosovës për të adresuar akuzat kundër individëve nga raporti i vitit 2011 i Këshilit të Evropës. Përpjekjet e qeverisë do t’i mundësojnë Kosovës që të ecë përpara, dhe përkrahja për gjykatën do tregojë përkushtimin e vazhdueshëm të Kosovës ndaj sundimit të ligjit.