Deklaratë e Ambasadës së SHBA-së për Integrimin Gjyqësor

Deklaratë e Ambasadës së SHBA-së në Prishtinë për Integrimin Gjyqësor, 17 tetor 2017

Mirëpresim përgatitjet dhe punën intenzive të kryer nga institucionet shtetërore të Kosovës (Ministrisë së Drejtësisë, Këshillit Gjyqësor, Këshillit Prokurial, etj.) dhe Bashkimit Europian për të mirëpritur gjyqtarët dhe prokurorët nga komunitetet tjera brenda sistemit gjyqësor të Kosovës. Posa të arrihet kjo, integrimi gjyqësor do të shënojë kthesë të rëndësishme në avancimin e integrimit të komuniteteve në Kosovë dhe Dialogut për Normalizimin e marrëdhënieve me Sërbinë. Të gjithë qytetarët e Kosovës meritojnë institucionet funksionale të Sundimit të Ligjit; i cili integrim do të shënoj një hap të rëndësishëm përpara. E kuptojmë që palët vazhdojnë të punojnë shumë për ta arritur inegrimin dhe i ftojmë palët të pajtohen për afatin kohorë, në të ardhmën më të afërt.