Ceremonia e diplomimit të pjesëmarrsëve të programit për gjuhë angleze Access

Mysafirë të nderuar, z. Hajzeri, drejtor i departamentit komunal për arsim, zëvendës-ndihmëse e sekretarit Adiga, mysafirë nga programi Access nga Kamenica, Natasha, staf dhe mësimdhënës nga Community Building Mitrovica, familjarë dhe shokë të nxënësve.  Mirëseardhje të posaçme i dëshiroj nxënësve të gjeneratës së vitit 2018 të programit Access në Mitrovicë, e veçanërisht të diplomuarve të …

Lexoni më Shumë»
Trego më shumë ∨