Ankand

Shtëpia e Ankandeve Kosova në emër të Ambasadës së SHBA mban ankand të  shtunën me 15 Korrik nga ora 11. Artikujt e listuar më poshtë do t’i jepen ofertuesit më të mirë:

• pajisje shtëpiake (makina larëse/tharëse, frigoriferë, shporeta, ngrohëse, etj)

• orendi shtëpiake ( shtreter, karrike,  tavolina , llambat ,  etj )

• artikuj të zyrës ( tavolina, karrige, rafte , kompjutera, UPS , printera, skanera etj)

• automjete dhe artikuj  të tjerë të ndryshëm

Ejani  dhe vizitoni shtëpinë e ankandeve prej orës 10 – 6 pasdite  nga hëna deri të shtunën për të parë artikujt e ofruar  në ankand. Datat e ekpozimit te artikujve  do të jenë  nga 10 Korrik deri më 14 Korrik. Artikujt  e ankandit do të shiten në parimin e gjendjes si janë Ankandi është i hapur për të gjithë- të gjithë blerësit e interesuar janë të mirëpritur për të marrë pjesë, ofertojnë dhe për të blerë!

Adresa: Ndërtesa  Illyria, rruga Prishtinë – Graçanica, Veternik, Prishtinë, 10060, Kosova

Mob: 045 600 050

Web:  www.ankandet.com

Email: info@ankandet.com

Facebook: www.facebook.com/ankandet

Qeveria e Shteteve te Bashkuara mban të drejtën të refuzojë ndonjë apo të gjitha ofertat e pranuara nëse një gjë e tillë konsiderohet të jetë në interes të saj.

Blerësit janë përgjegjës për pagesën e taksave ose tatimeve që janë subjekt i shitjes/blerjes së artikujve të licitacionit.