Independence Day Reception

Independence Day Reception, July 6, 2023

Event Program:

19:30    Presentation of the Colors
19:35    National Anthem of the Republic of Kosovo
National Anthem of the United States of America
19:40    Retiring of the Colors
19:45    Remarks by U.S. Ambassador Jeffrey M. Hovenier
19:50    Remarks by President of the Republic of Kosovo H.E. Vjosa Osmani-Sadriu
20:00    Celebration continues; Musical Performance by Nita Latifi’s Band
21:00    Dance party with DJ Dandara
21:45    Fireworks
22:00    Event Concludes

Programi i ngjarjes

19:30    Parakalimi i flamujve
19:35    Himni Kombëtar i Republikës së Kosovës
Himni Kombëtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës
19:40    Tërheqja e flamujve
19:45    Fjala e ambasadorit amerikan, Xhefri M. Huveniër
19:50    Fjala e presidentes së Republikës së Kosovës, Shkëlqesisë së Saj, Vjosa Osmani-Sadriu
20:00    Festimi vazhdon; Performancë muzikore nga Banda e Nita Latifit
21:00    Ndejë me DJ Dandara
21:45    Fishekzjarrët
22:00    Ngjarja përfundon

Program proslave

19:30    Ceremonijalno donošenje zastava
19:35    Himna Republike Kosovo
Himna Sjedinjenih Američkih Država
19:40    Ceremonijalno vraćanje zastava
19:45    Obraćanje ambasadora SAD Džefrija M. Hoveniera
19:50    Obraćanje predsednice Republike Kosovo, njene ekselencije Vjose Osmani Sadriu
20:00    Proslava se nastavlja; Muzički nastup benda Nita Latifi
21:00    Zabava uz ples sa di-džejom Dandara
21:45    Vatromet
22:00    Završetak proslave