Independence Day Celebration

Event Program

19:30 Presentation of the Colors
19:35 National Anthem of the Republic of Kosovo
National Anthem of the United States of America
19:40 Retiring of the Colors
19:45 Remarks by U.S. Ambassador Jeffrey M. Hovenier
19:50 Remarks by President of the Republic of Kosovo H.E. Vjosa Osmani-Sadriu
19:55 Remarks by Prime Minister of the Republic of Kosovo H.E. Albin Kurti
20:00 Musical Performance by USAEUR-AF Soldiers Chorus
21:15 Dance Party with DJ Isne
21:45 Fireworks
22:00 Event concludes and guests depart

Programi i ngjarjes

19:30 Parakalimi i flamujve
19:35 Himni Kombëtar i Republikës së Kosovës
Himni Kombëtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës
19:40 Tërheqja e flamujve
19:45 Fjala e ambasadorit amerikan, Xhefri M. Huveniër
19:50 Fjala e presidentes së Republikës së Kosovës, Shkëlqesisë së Saj, Vjosa Osmani-Sadriu
19:55 Fjala e kryeministrit të Republikës së Kosovës, Shkëlqesisë së Tij, Albin Kurti
20:00 Performancë muzikore nga Kori i Ushtarëve të Komandës së Forcave ushtarake amerikane për Evropë dhe Afrikë (USAEUR-AF)
21:15 Ndejë me DJ Isne
21:45 Fishekzjarrët
22:00 Përmbyllja e ngjarjes dhe largimi i mysafirëve

Program proslave

19.30 Ceremonijalno donošenje zastava
19.35 Himna Republike Kosovo
Himna Sjedinjenih Američkih Država
19.40 Ceremonijalno vraćanje zastava
19.45 Obraćanje ambasadora SAD Džefrija M. Hoveniera
19.50 Obraćanje predsednice Republike Kosovo, njene ekselencije Vjose Osmani Sadriu
19.55 Obraćanje premijera Republike Kosovo, njegove ekselencije Aljibina Kurtija
20.00 Muzička izvedba vojnog hora USAEUR-AF
21.15 Zabava uz ples sa di-džejom Isne
21.45 Vatromet
22.00 Završetak proslave i odlazak gostiju