Obraćenje ambasadora Delavija na konferenciji NATO na Zapadnom Balkanu: Danas i sutra