Obraćanje ambasadora Delavija Pokretanje Inicijative javnog integriteta, 21 Octobra, 2016